วันหยุดประจำปีของประวิทย์กรุ๊ป

วันหยุดประจำปี 2561

วันเดือนปี วันสำคัญ
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันศกร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬบุชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าๆ
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม วันปียะมหาราช
วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
รวมทั้งสิ้น 18 วัน