วันหยุดประจำปีของประวิทย์กรุ๊ป

วันหยุดประจำปี 2560

วันเดือนปี วันสำคัญ
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม วันตรุษจีน
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเสริมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งสิ้น 15 วัน