บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด

บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด

VIKING FERTILIZER LTD.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน การผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม เคยเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบและปุ๋ยสำเร็จรูปเพื่อผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง ซึ่งมีสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดและ เกษตรกร ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการคัดขนาดและเคลือบเม็ดปุ๋ย ด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมรวมถึงตัวกันความชื้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ซึ่งมีกำลังผลิตสูงถึงกว่า 400,000 ตันต่อปี โดยจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่่เกษตรกรรู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพ

นอกจากนี้ยังมี   ปุ๋ยตราประกายดาว  และ   ปุ๋ยตราดาวเหนือ  ซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษที่ใช้ธาตุอาหารตามที่เกษตรต้องการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

ปุ๋ยตราประกายดาว ปุ๋ยผลิตขึ้นตามความต้องการของตลาดและเกษตรกร ทั้งพืชสวนแลพืชไร่
Twinkle Star Fertilizer,bulk blends specific to market and farmers needs,both plants and fields.

ปุ๋ยตราดาวเหนือ ปุ๋ยสำเร็จรูปและปุ๋ยผสมเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงพืชอุตสาหกรรม
Norstar Fertilizer,compound and bulk blend fertilizers for specific farmer groups nd induk blend high quastrial growers.

ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ ปุ๋ยสำเร็จรูปและปุ๋ยผสม (Bulk Blend)คุณภาพสูงเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการคุณภาพที่ดีRisingsun Fertilizer,compound and bullity fertilizers for premium quality produce.

บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด

บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด