บริษัท อรุณวิทย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท อรุณวิทย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

about-building

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจการบริหาร จัดการสินทรัพย์ ของบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป ประกอบด้วยคลังสินค้า, ท่าเรือ, โรงงานผลิตปุ๋ย และ อาคารสำนักงานอาคารอรุณวิทย์ มีคลังสินค้า 2 แห่งคือ ที่อำเภอบางไทร และอำเภอสามพราน ซึ่งสามารถรองรับสินค้าได้มีท่าเทียบเรือ สะดวกต่อการ ขนส่งสินค้าการคมนาคมสะดวกปลอดภัย บริษัทในเครือ ประวิทย์กรุ๊ป

showroom1

อาคารอรุณวิทย์เป็นอาคารสำนักงาน 7 ชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณกว่า 3 ไร่ ใช้สำหรับทำการของบริษัทในเครือฯอยู่ที่ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี