บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด

บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 จากความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ ของผลผลิตของเกษตรกร ทำให้การใช้ปุ๋ยทางใบ ทางระบบน้ำธาตุอาหารรองธาตุอาหาร เสริมฮอร์โมนพืช เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก จึงเป็นอีกช่องทาง หนึ่งเพื่อให้ครบ  ตามความต้องการจึงได้จัดหาสินค้าดังกล่าว จากแหล่งต่างๆทั้งในเอเชีย ยุโรป ที่มีคุณภาพ  มาจำหน่าย ภายใต้เครื่อง หมายการค้า ตราเรือไวกิ้ง บริษัทมีสินค้า จำหน่าย หลากหลาย  เช่น โพแทสเซียมไนเตรท13-0-46 (Nika-K) โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 0-52-34 (Nika-MKP) ปุ๋ยเกล็ดตราเรือใบไวกิ้งเป็น ปุ๋ยละลายน้ำฉีด สำหรับไม้ดอก พืชสวน ผลไม้ เช่น สูตร 18-18-18, 21-21-21, 10-52-17, 7-17-35 และ ปุ๋ยเกล็ดไฮบาฟอส-ไรซ์ ใช้สำหรับ นาข้าว คัลเซียม ไนเตรท-จี 15-0-0 ช่วยให้พืชเขียว งามเร็วและแข็งแรง

ปัจจุบัน บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด กำลังอยู่ในระหว่างการขยายตลาดเพื่อรองรับ การเจริญ เติบโตของตลาดปุ๋ยในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มานำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เราจะพัฒนาบุคลากร และสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตสืบไป

บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด

บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด