มอบกพด.ที่โรงเรียนโรตารี1 บ้านพุน้ำร้อน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี แนะนำโดยทางร้านเจี้ยบการเกษตร แต่วันนี้ร้านไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมครับ