มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านวังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมกับร้านสุวัฒน์บริการ และร้านแพร่รัตนไชยพืชผล