ตรารุ่งอรุณ

ปุ๋ยมรกต ตรารุ่งอรุณ เป็นปุ๋ยเชิงผสมที่ใช้แม่ปุ๋ยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตสูตรต่างๆได้หลากหลาย ตรงความต้องการของเกษตรกร ทุกสูตรมีการควบคุมความเป็นประโยชน์ของปุ๋ย โดยมีเทคโนโลยีการเคลือบผิวเม็ดปุ๋ยเพื่อป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนแข็งหรือเป็นฝุ่นผง ทุกเม็ดของปุ๋ยมรกต ตรารุ่งอรุณ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามความต้องการของพืชอย่างครบถ้วน เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ