ตราดาวเหนือ

ปุ๋ยดาวเหนือ มิติใหม่แห่งวงการปุ๋ย จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ทุกสูตรให้ธาตุอาหารครบทุกเม็ด Ratio สูง เม็ดสวย การละลายดีเยี่ยม คุณภาพโดนใช้เกษตรกรไทย