กรีนฟาร์มวาไรตี้

พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรมและถวายพระประธาน หอภาวนาพุทธคยา และพระพุทธโรจนเพียรสถิตมหามุนี

กรีนฟาร์มวาไรตี้

ประวิทย์กรุ๊ป มอบอาคารภัทรนวมินทร์ เพื่อลูกหลานเกษตร ในชนบท โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือไวกิ้ง ซุปเปอร์โนวา

  • sprout ปุ๋ยซุปเปอร์โนวา

  • sprout ธาตุอาหารมากขึ้น

  • sprout โตเร็ว

  • sprout รวยเร็ว

ประวิทย์กรุ๊ป สนับสนุนเกษตรกรไทย

ประวิทย์กรุ๊ป คือกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจ ด้านปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในเครือของเรา

ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ

ปุ๋ยตราเรือไวกิ้ง

ปุ๋ยตรากังหัน

ปุ๋ยตราประกายดาว

ปุ๋ยตราดาวเหนือ

ปุ๋ยตราเรือใบไข่มุก